www.TomaszKrawczyk.euAbraham Harold Maslow (1908-1970) - profesor psychologii  Brandeis UniversityBrooklyn CollegeNew School for Social Research  i  Columbia University.  W 2002 r. "Review of General Psychology" umieściło Maslowa na dziesiątym miejscu psychologów najczęściej cytowanych w XX wieku.
Pochodził z rodziny żydowskich imigrantów z Kijowa (wówczas część Imperium Rosyjskiego, obecnie Ukraina), którzy na początku XX wieku uciekli do USA przed carskimi prześladowaniami. W dzieciństwie spędzonym w Nowym Jorku dotykały go antysemickie prześladowania. Bardzo silny negatywny wpływ na niego miała postawa matki, którą opisał: "To, co wpłynęło na mnie najsilniej, to nie tylko jej wygląd fizyczny, ale także jej wartości i światopogląd, jej skąpstwo, całkowity egoizm, brak miłości do kogokolwiek na świecie - nawet jej własnego męża i dzieci - jej narcyzm, murzyńskie uprzedzenia, wykorzystywanie wszystkich, brak przyjaciół, jej przekonanie, że myli się każdy, kto się z nią nie zgadza, niechlujstwo, brud..."  Dorastał w bibliotekach, wśród książek. To tutaj rozwinął swoją miłość do czytania i uczenia się. Ukończył  City College of New York  oraz podyplomowo psychologię na  University of Wisconsin
Profesor A.H.Maslow dokonał usystematyzowania potrzeb człowieka, tworząc model ich hierarchii. Uporządkował ludzkie potrzeby według pilności ich zaspokojenia. Hierarchia potrzeb Maslowa często jest przedstawiana w kształcie piramidy (patrz poniżej), gdzie na niższych poziomach znajdują się potrzeby bardziej podstawowe. Według Maslowa regułą jest, że potrzeba bardziej podstawowa jest pilniejsza do obsłużenia i człowiek skupia się na jej zaspokojeniu w pierwszej kolejności. Dopiero kiedy zaspokojone zostaną potrzeby bazowe (niższego rzędu), ważne może stać się dla niego zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu.

/ Wikipedia EN /

zarządzanie ludźmi

do Nauka