www.TomaszKrawczyk.euCollege Board - organizacja  non profit  założona w 1900 roku. Zrzesza 5700 szkół, kolegiów, uniwersytetów i innych placówek edukacyjnych w Stanach Zjednoczonych. Zarządza badaniami naukowymi oraz wspiera realizację programów sprzyjających podniesieniu poziomu kształcenia uczniów szkół średnich w Stanach Zjednoczonych.

do Nauka