www.TomaszKrawczyk.euRóżnica pomiędzy umysłem człowieka i wyższych zwierząt, jakkolwiek wielka, jest z pewnością różnicą stopnia, a nie rodzaju.

Karol Darwin (Charles Robert Darwin 1809-1882) - brytyjski przyrodnik i geolog. Twórca teorii ewolucji, zgodnie z którą wszystkie gatunki oraz ich narządy pochodzą od wcześniejszych form. Uważał, że ewolucja jest wynikiem doboru naturalnego, czyli następowania zmian zwiększających przystosowanie do warunków środowiskowych i zapewniających przeżycie.

/ Wikipedia /

powrót do Warunkowanie

do Nauka