www.TomaszKrawczyk.euWilliam Edwards Deming (1900-1993) - profesor  New York University  i  Columbia University.  Uważany za twórcę teorii  Zarządzania Jakością.  Sformułował wiele zasad prowadzenia biznesu, które mają na celu zapewnienie jak najwyższej skuteczności, jak najmniejszych strat oraz jak największej dokładności działań.
Po II Wojnie Światowej był członkiem amerykańskiej grupy specjalistów wysłanych do Japonii, w celu udzielenia pomocy w odbudowaniu japońskiej gospodarki. Menedżerowie tego kraju z dużym zaangażowaniem wdrożyli zasady i metody proponowane przez Deminga. W skali kolejnych 10 lat japońskie produkty wygrały konkurencję z wyrobami produkowanymi w USA. W 1960 r. Premier Japonii, działając w imieniu cesarza Hirohito, przyznał Demingowi najważniejszy japoński order, przyznawany za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki i biznesu. Ustanowiono również nagrodę im. Deminga, jako uhonorowanie jego zasług. Była to pierwsza nagroda projakościowa na świecie.
Profesor Deming wiele uwagi poświęcił prawidłowemu zarządzaniu personelem. Twierdził, że od kompetencji i zaangażowania zatrudnionych ludzi zależy według niego sukces firmy. Namawiał do porzucenia sposobu zarządzania typu "kontrolowanie wszystkiego i wszystkich", gdyż taka działalność jest droga i mało skuteczna. Kontrola wyłącznie wychwytuje błędy, które już powstały. Deming mówił co należy zrobić, by one nie powstawały. Promował odejście od masowej kontroli, jako sposobu zapewnienia jakości, na rzecz szkolenia ludzi, by  od razu  prawidłowo wykonywali swoje zadania. Według niego menedżerowie muszą umieć zbudować zespół i stworzyć taką atmosferę pracy, by wszyscy pracownicy potrafili i chcieli prawidłowo wykonywać swoje zadania oraz by reagowali na wszelkie pojawiające się błędy i zaniedbania. Akcentował, że pracownicy tylko wtedy mogą myśleć o doskonaleniu i dbaniu o "jakość", gdy odczuwają radość z pracy, i stworzenie takiego klimatu jest właśnie zadaniem osoby zarządzającej. Taką postawę menedżera nazwał  "przywództwem"  i przyjęcie takiego stylu zarządzania personelem określił drugą  Zasadą Zarządzania Jakością.
W ocenie Deminga zmianie uległa rola osoby zarządzającej, w porównaniu do jej roli w  klasycznym  stylu zarządzania. Zachęcał do  oddania władzy  w ręce pracowników, na przykład poprzez tworzenie  grup jakości,  w których osoby z różnych zespołów analizowałyby i doskonaliłyby część działalności firmy. To pracownicy według niego powinni dokonywać ulepszeń w działalności firmy, a menedżer powinien stworzyć warunki, w których będą chcieli tego dokonywać.  Zaangażowanie  wszystkich pracowników w doskonalenie i rozwój firmy określił mianem trzeciej  Zasady Zarządzania Jakością.  Skoro  zaangażowanie pracowników  w rozwój określił "trzecią zasadą", a  przywódczy  styl zarządzania określił "drugą zasadą", to co wskazywał jako najistotniejszą, "pierwszą" Zasadę Zarządzania Jakością? Otóż, wszystkie działania firmy, w tym kadry zarządzającej, powinny być  zorientowane na klienta,  na jego pełne zadowolenie z produktów i usług firmy. Odpowiedź na pytanie jak zapewnić wdrożenie tych zasad w praktykę jest tematem  szkoleń.

Cykl Deminga - model  ciągłego doskonalenia.  Prof. W.E.Deming określił za jego pomocą prosty sposób działania menedżera. Chcąc doskonalić działania, należy postępować według następujących czterech etapów:
1. Po pierwsze ZAPLANUJ swoje działanie, by już na tym etapie przewidzieć problemy i zaplanować sposób ich uniknięcia.
2. Następnie WYKONAJ swój plan.
3. Kolejnym ważnym etapem jest SPRAWDZENIE, czy plan został wykonany, czy był on efektywny, skuteczny i czy pojawiły się nieprzewidziane trudności. Sprawdzeniem może być obserwacja pracy sprzedawców przez kierownika, audyt typu  Tajemniczy Klient  oraz reklamacja.
4. Jeżeli jest możliwość to POPRAW swoje działanie. Sprządź nowy plan i zrealizuj cykl ponownie.

zarządzanie ludźmi

do Nauka