www.TomaszKrawczyk.euJack W.Brehm (1928-2009) - profesor  Yale University,  Duke University  i  University of Kansas. Doktorat uzyskał na  University of Minnesota,  gdzie był mentorem legendarnego  Leona Festingera.

/ American Psychological Association /

badania prof. J.Brehm

do Nauka

Leon Festinger (1919-1989) - profesor psychologii, wykładowca na  University of MichiganUniversity of Minnesota  i  Stanford University.  Prowadził również prace badawcze nad dynamiką grup w  Instytucie Technologii w Massachusetts.

/ Wikipedia /