www.TomaszKrawczyk.euKwestionariusz oceny do badania nr 2  Efektu Fałszywego Konsensusu,  które przeprowadził prof. Lee Ross w roku 1977        opis badania

Cechy i poglądy osobiste
nieśmiały - nie nieśmiały
optymistyczny - nie optymistyczny
rywalizacyjny - nie rywalizacyjny
politycznie lewicowy - nie lewicowy
zwolennik feminizmu - nie zwolennik feminizmu

Preferencje osobiste
chleb brązowy - biały
być samemu - z innymi
filmy włoskie - francuskie
życie w mieście - na wsi
koszykówka - piłka nożna

Cechy osobiste
mężczyzna - kobieta
oczy brązowe - niebieskie
prenumeruję gazety - nie prenumeruję
dziecko urodzone jako pierwsze - później urodzone
miasto rodzinne więcej niż 200 tys. mieszkańców - mniej niż 200 tys.

Problemy osobiste  (tak/nie)
myślę o śmierci
trudno jest mi się zaprzyjaźnić
trudno jest mi kontrolować emocje
często jestem przygnębiony
potrzeby emocjonalne są zaspokojone

Czynności osobiste  (tak/nie)
oglądam telewizję 30 godzin/miesiąc
gram w tenisa raz w tygodniu
uczestniczę w nabożeństwach raz w miesiącu
oddaję krew raz w roku
prowadzę rozmowy zamiejscowe min. raz w tygodniu

Osobiste oczekiwania  (tak/nie)
małżeństwo w wieku do 30 lat
lepszy stan majątkowy niż rodzice
mieszkanie poza USA przez rok w ciągu następnych 20 lat
wielka satysfakcja z pracy i kariery
śmierć przed 70 urodzinami

Oczekiwania polityczne  (tak/nie)
usunięcie Nixona z urzędu
kobieta w Sądzie Najwyższym w ciągu dekady
zmniejszenie problemu ubóstwa w ciągu następnych 20 lat
broń jądrowa użyta w działaniach wojennych w ciągu najbliższych 20 lat
odkrycie życia pozaziemskiego do 2000 roku

Lee Ross, David Greene, Pamela House,
"The false consensus effect: An egocentric bias in social perception and attribution processes",
Journal of Experimental Social Psychology, 1977, 13(3), 279-301

badania prof. L.Rossa

do Nauka

Lee Ross (1942-2021) - psycholog społeczny, profesor psychologii  Stanford University,  członek  National Academy of Sciences USA.
Badał i obserwował jak ludzie zachowują się w rzeczywistych sytuacjach (negocjacje, konflikty). Pogłębił teorię  atrybucji,  starając się ustalić, jak ludzie wyjaśniają przyczyny zachowań i zdarzeń. Jego odkrycia dostarczyły cennych informacji na temat czynników, które wpływają na osobistą ocenę sytuacji i procesy decyzyjne.

/ PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) /