www.TomaszKrawczyk.euDr hab. Maximilian Weber (1864-1920) - niemiecki naukowiec, profesor  University of BerlinUniversity of ViennaUniversity of Munich,  socjolog, filozof, prawnik, ekonomista.
Jeden z głównych w historii przedstawicieli  klasycznej  szkoły zarządzania. Zwolennik hierarchii służbowej oraz biurokracji, jako najbardziej racjonalnej formy panowania nad przedsięwzięciem. Twierdził, że podejście racjonalne sprzyja rozwojowi. Przyznawał jednak, że z drugiej strony racjonalizacja dehumanizuje jednostkę i sprowadza człowieka do roli "trybu w maszynie". Promował jednak biurokrację i konieczność utrzymywania różnicy klas i stanowisk. Wyrażał pogląd, że pracownicy muszą bezwzględnie stosować się do instrukcji i poleceń zwierzchników, że należy ich szczegółowo kontrolować oraz że kierownicy powinni utrzymywać dystans do swoich podwładnych. Według Webera biurokratyczna i formalna organizacja jest sprawna, logiczna, racjonalna i jest najlepszą metodą zarządzania, do której powinny dążyć wszystkie organizacje.


zarządzanie ludźmi

do Nauka

Stanley Milgram (1933-1984) - amerykański profesor psychologii społecznej, pracujący na  Yale UniversityHarvard University  i  New York University.  Szkołę średnią ukończył razem z przyszłym psychologiem społecznym  Philipem Zimbardo.  Był absolwentem  Queens College (City University of New York).  W trakcie studiów na  Harvard University  uczył się pod okiem m.in.  Solomona Ascha.

/ Wikipedia /