www.TomaszKrawczyk.euW sytuacji zaistnienia trudności, menedżer realizujący  funkcję przywódczą  ukierunkowuje myślenie swoich pracowników. Zadając im konkretne pytania zmusza do zastanowienia się nad wskazanym obszarem działalności, wskazania najbardziej prawdopodobnych przyczyn oraz wskazania działań, które mogą zapewnić rozwiązanie problemu.  Funkcję przywódczą  realizowaną za pomocą  coachingu menedżerskiego  omawiamy i ćwiczymy podczas szkoleń.

do Nauka