www.TomaszKrawczyk.euTheodore William Schultz (1902-1998) - amerykański ekonomista, laureat Nagrody Nobla (w 1979 roku za pracę nad teorią kapitału ludzkiego), przewodniczący Wydziału Ekonomii  University of Chicago,  prezes  Amerykańskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
W latach '50 XX wieku profesor Schultz zastanowił się, dlaczego po II wojnie światowej Niemcy i Japonia podniosły się z ogromnych zniszczeń w tempie doskonałym, gdy przykładowo Wielka Brytania jeszcze długo po wojnie racjonowała żywność swoim mieszkańcom. Przeprowadził w tym zakresie badania, które pozwoliły mu wyrazić opinię, że szybkość powrotu do dobrej kondycji wynikała z dobrze wykształconej populacji ludzi. Doszedł wtedy do wniosku, że dobrobyt nie zależy od dysponowania gruntami, maszynami czy energią, lecz od wiedzy, umiejętności i postawy ludzi. Wprowadził wtedy pojęcie  "kapitału ludzkiego".  Stwierdził, że wiedza i umiejętności są formą kapitału, a inwestycje w  kapitał ludzki  prowadzą do wzrostu zarówno produkcji ekonomicznej, jak i zarobków pracowników. Zdefiniował  kapitał ludzki  jako cechy wnoszone (inteligencja, energia, postawa), zdolność do uczenia się (chłonność wiedzy, wyobraźnia) oraz chęć do dzielenia się informacjami i wiedzą.

/ Wikipedia EN /

zarządzanie ludźmi

do Nauka