www.TomaszKrawczyk.euDrzwi w Twarz (The Door-in-the-Face Technique) - badanie weryfikujące ten mechanizm przeprowadzili w 1975 roku następujący naukowcy:
- Robert B.Cialdini
- Stephen K.Lewis
- Joyce E.Vincent
- Jose Catalan
- Diane Wheeler
- Betty Lee Darby.
Wyniki opublikowano w Journal oj Personality and Social Psychology 1975, Vol. 31, No. 2, 206-215.

opis badania

do Nauka

Robert Beno Cialdini (ur. 27.04.1945) - profesor psychologii  University of Arizona.  Powszechnie znany jako autor książki  "Wywieranie wpływu na ludzi" (Influence: Science and Practice).  Sklasyfikował w niej metody wywierania wpływu na ludzi w postaci 6 zasad: wzajemności, konsekwencji, dowodu społecznego, sympatii, autorytetu, ograniczonej dostępności.

/ Wikipedia /

Stephen K.Lewis - profesor psychologii  University of Arizona.  Jego główny obszar badań dotyczy postrzegania innych osób, w tym procesów tworzenia wrażeń i stereotypów. Drugi obszar badań koncentruje się na sposobach podejmowania decyzji.

/ Arizona State University /