www.TomaszKrawczyk.euEgo - ja      Samopostrzeganie, samoocena, poczucie własnej wartości.
Psychiatra i francuski psychoanalityk Jacques Lacan umieścił moment rozwoju  ja  w dzieciństwie, w "fazie lustra", w której następuje utożsamienie się z własnym obrazem widzianym przez dziecko w lustrze. Jest to zarazem moment pierwszego złudzenia co do własnej natury. Stąd w koncepcji Lacana wszelkie przekonania osoby na własny temat są tylko wyobrażeniem.

badania  ego

do Nauka