www.TomaszKrawczyk.euFritz Heider (1896-1988)- austriacki psycholog, profesor  University of Hamburg  i  University of Kansas.  W swojej książce  The Psychology of Interpersonal Relations  wydanej w 1958 r. sformułował teorię równowagi i  teorię atrybucji.  Przedstawił w niej szeroko zakrojoną analizę procesów psychologicznych, wpływających na ludzką percepcję społeczną. Badanie mechanizmów atrybucji kontynuowali  Harold Kelley  i  Bernard Weiner.

/ Wikipedia /

do 'Atrybucja'

do Nauka

Teoria atrybucji - sposoby, w jaki ludzie przypisują przyczyny działaniom i zachowaniom swoim oraz innych ludzi.

Szczegóły?   kliknij link

Harold H. Kelley (1921-2003)- amerykański psycholog społeczny, profesor  University of California.  Pracował nad  teorią atrybucji,  starając się zrozumieć procesy zachodzące w bliskich związkach między ludźmi.

/ Goodreads /

Bernard Weiner (ur. 1935)- amerykański psycholog społeczny, profesor psychologii  University of California.  Prowadził badania nad  atrybucją,  czyli przyczynami ludzkich zachowań, jednakże swoimi badaniami starał się również wyjaśnić emocjonalne i motywacyjne konsekwencje sukcesu oraz porażki.

/ Wikipedia /