www.TomaszKrawczyk.euMarcia Johnson - profesor psychologii  University of California.  Jej badania koncentrują się na pamięci człowieka , mechanizmach zniekształcania pamięci oraz związku między emocjami a zapamiętywaniem.


/ Department of Psychology Yale University /

Badania prof. M.Johnson
Artykuł T.Krawczyk "Mów o kliencie"

do Nauka