www.TomaszKrawczyk.euMetabolizm - zbiór mechanizmów i procesów zachodzących w żywych komórkach, które prowadzą do pozyskania, wykorzystania i zmagazynowania energii ze składników pokarmowych dostarczonych do organizmu. Procesy te umożliwiają życie komórek i funkcjonowanie organizmu.
Można wyróżnić dwa główne zadania wynikające z procesów metabolicznych:
1. pozyskiwanie energii pochodzącej ze składników odżywczych z pożywienia oraz
2. dostarczanie prekursorów do wytwarzania makrocząsteczek, np. aminokwasów do budowy białek, zasad azotowych do budowy DNA.
W wyniku złożonych procesów składniki odżywcze dostarczone do organizmu są najpierw rozkładane do elementów budulcowych (prekursorów), a rozkładowi towarzyszy wydzielanie energii. Następnie prekursory i energia są wykorzystywane do budowy makrocząsteczek i zachodzenia procesów życiowych.

/ Poradnik Zdrowie /

Mózg

do Nauka