www.TomaszKrawczyk.euEfekt Pigmaliona - odmiana samospełniającej się przepowiedni. Stosunek do osoby powoduje, że jej postawa i uzyskiwane efekty stają się zgodne z pokładanymi w niej oczekiwaniami.

Nazwa została zaczerpnięta z dramatu George'a Bernarda Shawa o tytule Pigmalion (ang. Pygmalion). Bohater sztuki, profesor Higgins, zakłada się, że w ciągu 6 miesięcy wprowadzi na salony biedną kwiaciarkę Elizę. Uczy dziewczynę zasad gramatycznej i pięknej mowy oraz towarzyskiej ogłady, po czym wprowadza ją do ambasady na przyjęcie i wygrywa zakład. Tytuł sztuki stał się symbolem możliwości stworzenia, uformowania nowej postaci z już istniejącej.

George Bernard Shaw (1856-1950)- irlandzki dramaturg i prozaik. Obserwator, żyjący w niezgodzie ze społeczeństwem. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1925). Uzasadnienie Komitetu Noblowskiego: "za twórczość naznaczoną idealizmem, humanizmem, za przenikliwą satyrę, która często łączy się z wyjątkowym pięknem poetyckim".

/ Wikipedia /

eksperyment "Pigmalion" prof. R.Rosenthala

do Nauka