www.TomaszKrawczyk.euTrauma - trwała zmiana w psychice spowodowana gwałtownym i przykrym przeżyciem, zagrażającym zdrowiu lub życiu. Przeżycia te prowadzą do głębokich zmian w funkcjonowaniu człowieka. Osoba dotknięta traumą może mieć trudność w powrocie do poprzedniego funkcjonowania. Następstwami doznanej traumy może być lęk, depresja, wzrost zachowań agresywnych i autoagresywnych (w tym próby samobójcze), obniżone poczucie własnej wartości i problemy społeczne.

W 1992 roku  Ronni Janoff-Bulman,  profesor  University of Massachusetts,  opracowała  Teorię Rozbitych Założeń  mówiącą, że doświadczanie  traumatycznych  wydarzeń zmienia sposób, w jaki człowiek postrzega siebie i świat.

/ Wikipedia /

Teoria Rozbitych Założeń
Teoria Sprawiedliwego Świata

do Nauka

Ronnie Janoff-Bulman - profesor  University of Massachusetts.  W swoich badania skupiona była na poznaniu mechanizmów przeżywania przez człowieka traumy, w tym wiktymizacji (procesu stawania się ofiarą) oraz moralności. Autorka  Teorii Rozbitych Założeń (Shattered Assumptions Theory).  Redaktorka  Psychological Enquiry: International Journal for the Advancement of Psychological Theory.

University of Massachusetts at Amherst