www.TomaszKrawczyk.euStopa w drzwi (foot in the door) - mechanizm wpływający na postrzeganie sprawy i podejmowanie decyzji. Prośbę główną poprzedza się inną prośbą, mniejszą, która zostanie przyjęta. Zwiększa to prawdopodobieństwo przyjęcia prośby głównej. Skuteczność tego mechanizmu potwierdzili naukowo w 1966 roku psychologowie  Jonathan L.Freedman  i  Scott C.Fraser.  Przeprowadzili dwa badania, za pomocą których zweryfikowali jego działanie.

automatyzmy
badania 'Stopa w drzwi'
badania 'Drzwi w twarz'
badania 'Niska Piłka'

do Nauka

Jonathan L.Freedman - profesor psychologii na Toronto University, Stanford University i Columbia University. Jego badania dotyczyły wpływu społecznego oraz wpływu na ławę przysięgłych rozgłosu przed procesem.

/ C-SPAN /

Scott C.Fraser - psycholog sądowy, badający zawodność i selektywność ludzkiej pamięci. Specjalizuje się w we wpływie stresu na ludzki umysł.

/ TED /